PROJEKTOWANIE I ANALIZY URBANISTYCZNE

OFERTA

– Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
– Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
– Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– Analizy przestrzenne
– Koncepcje urbanistyczne
– Opracowania strategiczne
– Opinie urbanistyczne
– Audyt przestrzenny nieruchomości

Zapraszamy do współpracy:

– jednostki samorządu terytorialnego

– inwestorów indywidualnych – w zakresie opracowań koncepcyjnych, analiz przestrzennych dotyczących nieruchomości i ich audytu pod kątem możliwości rozwoju i określenia charakteru inwestycji

 

Close Menu