PROJEKTOWANIE I ANALIZY URBANISTYCZNE

 

Michał Wiącek, właściciel IPF PROJEKT – projektant urbanista, który planowaniem przestrzennym zajmuje się jako praktyk nieprzerwanie od 2004 roku zdobywając doświadczenie w pracowniach projektowych sektora prywatnego i administracji publicznej. Posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz uzyskał tytuł Rzeczoznawcy TUP. Autor wielu opracowań z zakresu urbanistyki – w szczególności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także opracowań o charakterze analityczno-badawczym.

W zakresie działalności zawodowej, oprócz pracy w administracji publicznej, współorganizator różnego rodzaju warsztatów i spotkań z mieszkańcami. Bierze również czynny udział w działaniach Sekcji Małych Miast przy Zarządzie Głównym TUP oraz w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Posiada doświadczenie jako prowadzący zajęcia na Politechnice Wrocławskiej z zakresu planowania przestrzennego, a także jako trener w ramach szkoleń specjalistycznych komputerowego wspomagania projektowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza – Collegium Polonicum w Słubicach. W dziedzinie systemów informacji przestrzennej rozpowszechnia dyrektywę Inspire i rozwiązania open source.

Oprócz doświadczenia przy wielu opracowaniach planistycznych obszarów miejskich i wiejskich w skali lokalnej jest również współautorem „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”, które było realizowane dla Wrocławia i 26 gmin sąsiednich. Współautor opracowania Analiza Funkcjonalna Osiedli Wrocławia – projektu badawczego łączącego komponent przestrzenny z komponentem społecznym. W zakresie rozwoju przestrzennego chętnie podejmuje zagadnienia rozwoju zamieszkiwania i wpływ rynku nieruchomości na planowanie przestrzenne.

Od wielu lat współpracuje z urbanistką Anną Wilczak, co zaowocowało stworzeniem Konsorcjum firm IPF PROJEKT i aPlano.

 

Close Menu