PROJEKTOWANIE I ANALIZY URBANISTYCZNE

WSPÓŁPRACA

Stała współpraca z firmą IPF PROJEKT w ramach Konsorcjum Firm IPF PROJEKT Michał Wiącek i aPlano Anna Wilczak

Na bazie kilkunastoletniej współpracy dwóch niezależnie rozwijających się projektantów urbanistów, powstało Konsorcjum Firm IPF PROJEKT i aPlano.

Jako Konsorcjum mamy możliwość zaproponowania oferty opartej na solidnych podstawach, tworzonych podczas lat samodzielnej i wspólnej pracy przy projektach o różnorodnej i złożonej problematyce projektowej.

 

Współpracujemy ze specjalistami w zakresie:

architektury, ochrony środowiska, infrastruktury technicznej, komunikacji, prognoz finansowych, geodezji i kartografii.

Close Menu